جستجوي پيشرفته جستجو در وب
آذربایجانغربی

      تشكيلات استان

مراكز آموزش جوار دانشگاهي ASD:

 

شهرستان

نام دانشگاه

آدرس سايت اينترنتي

وضعيت

اشنويه

پيام نور اشنويه

http://www.shnopnu.ir

مركز ثابت جوار دانشگاهي

مياندوآب

دانشگاه شهيد باكري مياندو‌آب

http://www.urmia.ac.ir/miyandoab

مركز ثابت جوار دانشگاهي

اروميه

دانشگاه اروميه

http://www.urmia.ac.ir

 

اروميه

پيام نور  اروميه

http://www.urmiapnu.ac.ir

 

اروميه

دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iaurmia.ac.ir

 

اروميه

موسسه غير انتفاعي آفاق اروميه

http://www.afagh.ac.ir

 

ماكو

دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iaumaku.ac.ir

 

بوكان

دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iau-boukan.ac.ir

 

خوي

دانشگاه آزاد  اسلامي

http://www.iaukhoy.ac.ir

 

شاهيندژ

دانشگاه پيام نور

http://www.shdpnu.ac.ir

 

نقده

دانشگاه آزاد نقده

http://www.iauna.ac.ir

 

مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iau-mahabad.ac.ir/

 

 
كارگاههاي مهارت هاي پيشرفته  مستقر در مراكز ثابت استان :

رديف

شهرستان

نام و فعاليت كارگاه

1

اروميه

كارگاه تاسيسات و لوله كشي newpipeو آبگرمكن خورشيدي  مركز دارالفنون اروميه

2

اروميه

كارگاه ICT مركز  دارالفنون اروميه

3

اروميه

كارگاه  كارآموزي  و كارآفريني

3

بوكان

كارگاه  ICT

4

سردشت

كارگاه  ICT

5

خوي

كارگاه ICT

6

خوي

كارگاه  كارآموزي  و كارآفريني

 

 

 

      مراكز آموزشي

1-      مراكز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي ASD

  •  مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد ماکو
  • مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد بوکان
  • مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه شهيد باكري میاندوآب
  • مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه ارومیه
  • مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه صنعت
  •  مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه علمي و كاربردي
  •  مركز فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه پيام نور اروميه
  • مركز فني و حرفه اي دانشگاهي پژوهشكده بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اروميه 

 

2-      مراكز ثابت

Ø    تخصصي پيشرفته

  • مركز تخصصي پيشرفته ندارد.

Ø    داراي كارگاههاي تخصصي پيشرفته

  • شماره 4 برادران بوکان

        لينك ها و پيوند ها

 

1-       فناوري هاي راهبردي و نوين استان

 

2-       صنايع و شركتهاي مرتبط

3-       شركتهاي دانش بنيان

 

4-       دانشگاههاي استان

 

 

5- دفتر فناوري هاي استانداري

 

6- مراكز تحقيقاتي

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي

 

 

 
بازديدكنندگان اين صفحه: 7791 | بازديدكنندگان امروز: 69 | كل بازديدكنندگان: 600023 | بازديدكنندگان آنلاين: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2660 ثانيه