جستجوي پيشرفته جستجو در وب
وظايف و مسئوليتهاي دفتر

وظایف اصلی دفتر در اسناد فرادستی :

 • برقراري ارتباط نظام‌مند با دانشگاه‌ها، پژوهشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور با هدف نيازسنجي رشته­هاي آموزشي متناظر با گروه­هاي علمی ‌دانشگاهي و ساير همكاري­هاي مرتبط.
 • نظارت و همكاري با مجامع آموزشي و پژوهشي در جهت ارائه آموزش مهارت­هاي پيشرفته در بخش­هاي صنعت، خدمات و كشاورزي با تاکید بر فناوری های راهبردی و نوین به شرح ذيل:
 • دوره آموزش­هاي مهارتي قبل از راه‌اندازي كسب و كار.
 • دوره آموزش­هاي مهارتي حين راه­اندازي كسب و كار.
 • دوره آموزش­هاي ارتقاء مهارت به منظور رشد و توسعه كسب و كار.
 • مطالعه و بررسي ورود آخرين فن‌آوري­هاي نوین و راهبردی به داخل كشور و برآورد نيازهاي آموزشي مرتبط با همكاري دستگاه­هاي ذي‌ربط .هاي ارتقاء مهارت به منظور رشد و توسعه كسب و كار.
 • مطالعه و بررسي ورود آخرين فن
 • تهیه، تنظیم و تدوین اسناد بالادستی، آئین نامه ها، شیوه نامه ها، قوانین و مقررات و لوایح مورد نیاز  
 • شركت در مجامع علمی ‌مربوط به مهارت­هاي برتر در داخل و خارج كشور.
 • سنجش توانايي­هاي مهارتي دانش‌آموختگان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي در بدو ورود به آموزش مهارت.
 • همكاري با نهادها، سازمان­ها و مؤسسات مربوط در زمينه­ برنامه‌ريزي نيروي انساني مورد نياز بخش های مختلف اقتصادی.
 • استفاده از ظرفيت­هاي مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادي دولتي و غيردولتي در جهت توسعه فن بازار مربوط به اختراعات و نوآوري‌هاي کارآموزان و كارورزان.
 • نظارت برعملكرد علمی‌ و آموزشي مراکز تخصصی و کارگاه های آموزشی مهارت پیشرفته.
 • هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي ستادي در زمينه برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت­هاي مشترك.
 • نظارت بر اجراي برنامه­هاي آموزش مهارت­هاي پيشرفته و تطبيق آموزش­ها با استانداردهاي مرتبط.
 • نيازسنجي و برنامه‌ريزي درجهت تهيه محتواي آموزش­هاي دانش‌آموختگان با همكاري دفتر پژوهش و برنامه­ريزي.
 • ارزيابي استانداردهاي آموزشي مهارت­هاي پيشرفته و ارائه بازخورد به حوزه­هاي مرتبط.
 • برنامه‌ريزي براي ايجاد تعادل بين آموزش مهارت­هاي پيشرفته و نيازهاي بازار كار كشور.
 • همكاري با مركز تربيت مربي جهت تأمين نيروي انساني آموزشي در مهارت های پیشرفته .
 • بررسي و مطالعه تطبيقي مدل‌ها و راه‌كارهاي جديد در جهت توسعه آموزش مهارت­هاي پيشرفته.
 • بومی‌سازي مهارت­هاي علوم و فناوری های پيشرفته.
 • شناسايي و برآورد آمار و ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به افراد نيازمند مهارت­ آموزي در سطح پيشرفته در كل كشور.
 • برقراري ارتباط با دانشگاه­ها و مراكز و مجامع علمی‌ معتبر داخل و خارج از كشور.
 • تشكيل هسته­ها و گروه­هاي مطالعاتي، حقوقي، فني و مديريتي مهارت­هاي پيشرفته با همكاري دستگاه­هاي ذي‌ربط.
 • همكاري با مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مواقع مقتضي و ضروري به­منظور ارتقاء فرآيندهاي اجراي آموزشي و ارائه گزارش­هاي لازم به رياست سازمان.
 • همكاري مستمر با دفتر بودجه و تشكيلات به منظور تسريع و تسهيل و منطقي نمودن فرايندهاي اجرايي در نظام بودجه ریزی.
 • ارتباط با دستگاه‌هاي متولي صنايع پيشرفته مانند سازمان انرژي‌هاي نو (سانا)، ستادهای توسعه فناوری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهاد دانشگاهي، سازمان محيط زيست و اداره كل فناوري‌هاي راهبردي وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، نفت، صنعت معدن و تجارت، و ....
 • برنامه­ريزي جهت همكاري آموزشي با مجريان و كارفرمايان طرح­ها و پروژه‌هايي كه داراي فناوري­هاي نوین و راهبردی پيشرفته وارداتي هستند.
 • ارتباط با دستگاه­ها و سازمان­هاي متولي مخترعين، نخبگان و مكتشفين جهت جذب و به‌كارگيري نخبگان در فرایندها و فعالیت های تکلیفی دفتر.
 • برگزاري سمينارهاي علمی ‌و تخصصي مهارت­هاي پيشرفته با همكاري مجامع علمي، صنعتي داخلي و خارجي.
 • برقراري ارتباط با سامانه­ها و وب سايت‌هاي اطلاعات علمی‌ و فن‌آوري داخل و خارج و استخراج اطلاعات مورد نياز مربيان و كارآموزان.
 • همكاري درتهيه فيلم‌ها و تيزرهاي تبليغاتي مربوط به مهارت­هاي پيشرفته.
 • شناسایی مشاغل، حرفه و مهارت‌های مرتبط با فناوری‌های راهبردی و نوین کشور.

 

هدف ها و سياست هاي كلي:

دفترامور مهارت هاي پيشرفته در راستای رسالت خود به شناخت و پايش مستمر فناوري‌ها و صنايع پيشرفته High-Techبه منظور شناخت مشاغل و حرفه‌هاي مرتبط و در نهايت آموزش مهارت‌ها و شايستگي‌هاي مورد نياز بازار در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ، استراتژی‌های زیر را دنبال می‌کند:

 

 • طراحي و استقرار نظام كارورزي
 • تشكيل و استقرار كارگروه هاي فني و تخصصي مهارت ها و فناوری های راهبردی و نوین
 • طراحي و استقرار الگوهاي نياز سنجي آموزشي براساس نياز بازار كار (تقاضا محور) و طرح آمايش سرزمين
 • بسترسازي براي ارتقاء كيفي آموزش‌هاي فني و حرفههاي فني و حرفه‌اي در مراکز فنی و حرفه ای دانشگاهی (ASD) و مراکز ثابت مهارت های پیشرفته
 • آسيب‌شناسي استانداردهاي آموزشي و شغلي سازمان در حوزه فناوری های راهبردی و نوین
 • مشارکت موثر در همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی
 • برنامه ریزی جهت انعقاد تفاهم نامه همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف و سایر دستگاه های مرتبط به منظور بهره مندي از توانمندي هاي تخصصي آنها در زمينه هايي چون بانك اطلاعاتي استادكاران اصناف، اجراي كارورزي، شناسايي نيازهاي آموزشي، تدوين سياست‌هاي حمايتي و نظارتي
 • ساماندهي پرداخت حق التدريس براي مربيان و اساتيد صنايع و فناوري هاي برتر  (High- Tech)
 • انجام مطالعات امکان سنجی، آینده پژوهي فنآوري، نیروی کار و مهارت‌های مورد نیاز
 • برنامه ریزی جهت آيندهپژوهي در فناوريها و مشاغل مرتبط به منظور تدوين دوره‌هاي آموزشي مهارتی جديد به ویژه در حوزه فناوری های راهبردی و نوین
 • فراهم ساختن بستر مناسب قانوني در خصوص ضرورت تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي در كليه ي مبادلات فناوري در كشور در مبحث انتقال آموزش هاي مربوطه به همراه فناوري وارداتي
 • طراحي نقشه راه آموزش‌هاي كارآفريني و مديريت كسب و كار
 • طراحي و استقرار الگوي آموزش‌هاي كارآفريني ويژه كارجويان و شاغلين مبتني بر الگوي شايستگي
 • يكپارچه‌سازي سياست گذاري و مديريت آموزش‌هاي مديريت كسب و كار و كارآفريني در كشور
 • طراحي و استقرار الگوي آموزش‌هاي مهارتي مبتني برالگوي شايستگي
 • يكپارچه‌سازي سياست گذاري و مديريت آموزش‌هاي فني و تخصصي مهارتي در كشور
 • طراحي و استقرار الگوي آموزش مهارت‌هاي فني تخصصي فناوري هاي راهبردی و نوین
 • برنامه‌ريزي جهت شناسايي و طراحي الگوي مهارت هاي نرم (مديريت، مديريت فناوري، كسب و كار و .....) مورد نياز بنگاه ها و صنايع پیشرفته
 • طراحي و استقرار الگوي آموزش مهارتهاي فني و تخصصي پيشرفته با توجه به تغييرات فناوري به ويژه فناوري هايHigh-Tech
 • طراحي و استقرار الگوي نياز سنجي آموزش‌هاي مهارتي دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها
 • طراحي و استقرار دوره هاي مهارتي ويژه مديران، مهندسين و كاردان هاي شركت هاي دانش بنيان
 • تدوين سياست‌هاي حمايتي از شركت‌هاي فعال در حوزه آموزش صنايع پيشرفته (High-Tech)
 • طراحي و استقرار الگوي مديريت فناوري براي صنايع  High-Techو شركت هاي دانش بنيان
 • برنامه‌ريزي براي بهره مندي  از توانمندي هاي تخصصي و توسعه همكاري با بخش دولتي و عمومي
 • انطباق استانداردها و روش هاي آموزشي با استانداردهاي بين‌المللي

این دفتر بر اساس استراتژی ‌های فوق، اهداف خود را مشخص کرده ، آن ها را در قالب سیستم مدیریت کیفیت برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل نموده و با تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ، تمام توان خود را در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع به کار می‌گیرد.

نگاهی به فناوري‌هاي راهبردي و نوين

با ورود هر فناوري به عرصه علمی‌كشور، به تبع آن فرصت‌هاي شغلي زيادي در كشور ايجاد می‌گردد. بنابر اين، حفظ پويايي و هم‌گامی ‌با رشد فناوري در جهان نيازمند پژوهش نظام‌مند، خلاقيت و نوآوري، اعتمادسازي، كشف راه‌هاي مناسب و صرفه‌جويانه توليد محصول و ثروت‌آفريني و ايجاد بسترهاي مناسب كاري است. جوان بودن جمعيت كشور و افزايش نرخ رشد دانش‌آموختگان دانشگاهي در طي سال‌هاي اخير، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را به توسعه علوم و فناوري‌هاي موجود در راستاي توسعه‌ي فناوري‌هاي پيشرفته در جهان وادار نموده است و اسناد بالادستي از قبيل نقشه جامع علمی‌كشور، قانون برنامه پنجم، منويات مقام معظم رهبری، مصوبه­ي شركت‌هاي دانش‌بنيان به‌منظور تهيه و تدوين بستر‌هاي لازم براي توسعه نظام فناوري و نوآوري، راهبردها و راه كارهايي را ارائه داده‌اند كه خود نشان از اهميت مقوله فناوري‌هاي پيشرفته و نهادينه‌سازي بهره‌برداري از آن در كشور دارد. دفتر امور مهارت‌هاي پيشرفته بر اساس نقشه جامع علمی ‌كشور، فناوري‌هاي راهبردي و نوينِ اولويت‌دار كشور به شرح ذیل را محور فعالیت‌های خود قرار داده است.

 

 1. فناوري نانو و گروه بين رشته اي
 2. فناوري ميكروالكترونيك، اطلاعات و ارتباطات
 3. فناوري زيستي و بيوتكنولوژي
 4. فناوري نرم و هويت ساز
 5. علوم و فناوري هاي شناختي
 6. فناوري سلامت، طب سنتي و گياهان دارويي
 7. فناوري انرژي هاي نو
 8. فناوري مديريت آب، خشكسالي، خاك و فرسايش، محيط زيست
 9. فناوري هوافضا (هوایی و هوانوردی)

 

سياستهاي اجرايي پيشنهادي

 • تنظيم اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ابلاغ به ساير دستگاه هاي قانوني.
 • هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامهريزي آموزشهاي فني و حرفهاي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.
 • تناسب آموزش مهارت های فنی و حرفه ای بر اساس قابلیت ها و استعدادهای منطقه ای(آمايش سرزمين).
 • تبيين جايگاه نخبگان مهارتي در عرصه اشتغال.
 • ديپلماسي مهارت
 •   تشكيل كريدورهاي تجاري سازي
 • ارائه مشوقهای لازم به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و گسترش آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مهارت پيشرفته  به منظور توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی در حوزه فناوري هاي راهبردي و نوين در بخش غیر دولتي.
 •  عضويت سازمان در كارگروه هاي تصميم گير و تصميم ساز دولت و مجلس.
 • کارآفرینی از طریق تجاری سازی محصولات دانش بنيان و مهارت بنيان  نخبگان مهارتي
 • تدوين سند ملي مهارت آموزي كشور
 •  حمايت از ايجاد مراكز مهارت آموزي مبتني بر فناوري هاي نوين و راهبردي.
 
بازديدكنندگان اين صفحه: 6709 | بازديدكنندگان امروز: 22 | كل بازديدكنندگان: 596893 | بازديدكنندگان آنلاين: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3330 ثانيه