جستجوي پيشرفته جستجو در وب
فعاليتهاي انجام شده

تشكيل كارگروه راهبردي آينده پژوهي در ستاد

هدف از تشكيل اين كارگروه:

1-     انجام مطالعات آينده پژوهي در حوزه هاي فناوري هاي راهبردي و نوين، مشاغل و مهارتهاي مرتبط

2-     فراهم كردن بستر حضور ساير دستگاهها در فعاليت هاي آينده پژوهي شغلي و مهارتي سازمان

3-     برنامه ريزي جهت برگزاري نشست هاي تخصصي آينده پژوهي مشاغل و مهارت ها

اولين جلسه در تاريخ 5/2/91 در دفتر امور مهارتهاي پيشرفته برگزار گرديد.

 

 

 

اعضاي كارگروه راهبردي آينده پژوهي سازمان:

·         دكتر كوروش پرند

·         دكتر عزيز حبيبي ينگجه

·         دكتر حسين عليان

·         دكتر اكبر فرجي ارمكي

·         پوراندخت نيرومند

·         محبوبه رنجبر

·         ابوالفضل عليزاده

 
بازديدكنندگان اين صفحه: 4493 | بازديدكنندگان امروز: 48 | كل بازديدكنندگان: 554655 | بازديدكنندگان آنلاين: 9 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3731 ثانيه